Som immunapparatets overordnede strukturer, har immunorganene funksjoner som går ut på å danne og utvikle immunceller og immunresponser mot ulike fremmedstoffer. Her går vi gjennom de ulike immunorganene hos fisk, med fokus på atlantisk laks.