Dersom reproduksjon og mangfoldiggjøring var livets mål, ville pandemiske smittestoff komme høyt på listen over Jordens mest vellykkede skapninger. Smittestoffene starter ut som ansamlinger i enkeltpersoner og spres i løpet av uker og måneder til verdens befolkning i ufattelige mengder. Siden smittestoffene gir opphav til sykdom og død, setter verdens nasjoner raskt i verk smittebekjempende tiltak for å gjenopprette status quo. Vitenskapen har klarlagt mange av de intrikate mekanismene som utvikler og vedlikeholder pandemiske hendelser, men tiltakene som demper pandemiens effekter forblir forbausende enkle – hygieniske handlinger og sosial distansering.