Klimadatabasen ved Meteorologisk institutt (MET) inneholder omkring 500 millioner observasjoner, det vil si en måling av ett eller flere værelementer, som for eksempel kan være temperatur, vind, eller nedbør på et bestemt sted ved et bestemt klokkeslett. De aller fleste observasjonene er vel ganske «kjedelige», fordi de naturlig nok verken er en rekord eller en kuriositet, men kort og godt sier hvordan været var der og da. Men, som vi skal se, det litt kjedelige hverdagsværet kan være interessant det også i mange sammenhenger.