Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 117)
av Arne Skorping
(side 118-127)
av Nina Urke Ertesvåg, Rebecca Jane Cox & Karl Albert Brokstad
Sammendrag

Året 2020 vil gå inn i historiebøkene. Eit nytt koronavirus, truleg frå flaggermus, er årsaka. For første gang i moderne tid, har eit anna luftvegsvirus enn influensa A forårsaka ein pandemi; nemleg SARS-CoV-2. Ein så omfattande stenging av det globale samfunnet har ein ikkje sett i nyare tid. No jobbar forskarar verda over utrøytteleg for å kartlegge immunresponsen etter COVID-19 infeksjon. Korleis får ein immunitet, og korleis kan ein ut frå denne kunnskapen lage ein effektiv vaksine? Løysinga ligg i immunforsvaret.

(side 128-135)
av Elling Ulvestad
Sammendrag

Dersom reproduksjon og mangfoldiggjøring var livets mål, ville pandemiske smittestoff komme høyt på listen over Jordens mest vellykkede skapninger. Smittestoffene starter ut som ansamlinger i enkeltpersoner og spres i løpet av uker og måneder til verdens befolkning i ufattelige mengder. Siden smittestoffene gir opphav til sykdom og død, setter verdens nasjoner raskt i verk smittebekjempende tiltak for å gjenopprette status quo. Vitenskapen har klarlagt mange av de intrikate mekanismene som utvikler og vedlikeholder pandemiske hendelser, men tiltakene som demper pandemiens effekter forblir forbausende enkle – hygieniske handlinger og sosial distansering.

(side 136-141)
av Hans Arne Nakrem
Sammendrag

Stromatolitter er lagdelte geologiske strukturer dannet av mikrober (vanligvis cyanobakterier), éncellede alger, finkornete sedimentpartikler og utfelte mineraler. De vekslende lagene er godt synlige for det blotte øye. De er de eldste godt synlige fossile strukturene; man kjenner der til forekomster som er minst 3,7 milliarder år gamle. I Marokko kan man besøke en spektakulær forekomst av stromatolitter, som dekker et område på ca. 800 x 2000 meter, der man kan spasere i et innsjømiljø som eksisterte for omtrent 550 millioner år siden og studere fossile stromatolitter i tre dimensjoner.

(side 142-146)
av Arne Skorping
Sammendrag

Sjansen for at et smittestadium av en parasitt, et egg eller en ørliten larve, skal kunne klare å få kontakt med en vert er forsvinnende liten. Og de ytterst få som er heldig nok til å få festet seg på hud, slimhinner, i lunger eller fordøyelsessystem, alt etter hvilken type parasitt det er snakk om, blir alltid møtt med et farlig våpen – vertens immunsystem. Parasitten må altså gjennom to, nesten uoverstigelige, barrierer før det kan sies at den har lykkes i livet. I denne artikkelen skal jeg prøve å illustrere hvordan evolusjonen, gjennom millioner av år, har ført til at parasitter er blitt stadig dyktigere til å løse den første delen av problemet – å komme i kontakt med en egnet vert.

(side 147-156)
av Jostein Mamen
Sammendrag

Klimadatabasen ved Meteorologisk institutt (MET) inneholder omkring 500 millioner observasjoner, det vil si en måling av ett eller flere værelementer, som for eksempel kan være temperatur, vind, eller nedbør på et bestemt sted ved et bestemt klokkeslett. De aller fleste observasjonene er vel ganske «kjedelige», fordi de naturlig nok verken er en rekord eller en kuriositet, men kort og godt sier hvordan været var der og da. Men, som vi skal se, det litt kjedelige hverdagsværet kan være interessant det også i mange sammenhenger.

Naturen 1920
Naturen 1920
Stjernehimlens store problemer
(side 157)
av Svein Rosseland

4/2020 Årgang 144

www.idunn.no/natur

Redaktør

Professor Arne Skorping (biologi)

Redaksjonssekretær

Gunvar Mikkelsen (M.Sc.)

Redaksjon

Professor William Helland-Hansen (geologi)

Professor Knut Børve (kjemi)

Statsmeteorolog Jostein Mamen (meteorologi)

Professor Elling Ulvestad (immunologi)

Professor John-Arvid Grytnes (botanikk)

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson (fysikk)

Nasjonalt redaksjonsråd

Professor emeritus Henning Knutsen, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)

Professor Rolf Anker Ims, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)

Forsker Markus Lindholm, NIVA, Oslo (limnologi)

Førsteamanuensis Lisbeth Charlotte Olsen, Oslo Metropolitan University (molekylærbiologi)

Grafisk produksjon

Trykk: 07 Media – 07.no

Sats: Tekstflyt AS

ISSN print: 0028-0887

ISSN online: 1504-3118

DOI: 10.18261/issn.1504-3118

© Universitetsforlaget 2020

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon