Naturhistoriske museer spiller en avgjørende rolle når det gjelder identifisering og arkivering av artsmangfold, og de naturhistoriske samlingene er i så måte bærebjelker for dette arbeidet. Molekylærbiologiske metoder har i økende grad blitt hverdagen for taksonomisk og biosystematisk forskning, og det har påvirket moderne forskning ved naturhistoriske museer. Forutsetningen for slike metoder er at arvestoffet i samlingsobjektene tillater molekylære analyser. Avanserte nye metoder, som neste generasjons sekvensering, tilbyr også nye muligheter for forskning på samlingsmateriale ved naturhistoriske museer. Mange museer har i tillegg etablert DNA- og vevssamlinger, som består av prøver som er samlet inn med DNA-analyser som primærformål. Med en satsning på mulighetene som avanserte molekylære metoder tilbyr, kan vi skaffe oss ytterligere informasjon om artenes variasjon.