Bioluminescens, at levende organismer er i stand til å produsere lys, er kanskje ikke den egenskapen som du først tenker på når det gjelder haiene. Lysorganer har imidlertid utviklet seg i flere marine dyregrupper. Hoveddelen av kunnskapen om bioluminescens hos hai kommer fra en ganske vanlig art i norske farvann, nemlig svarthåen Etmopterus spinax. Haienes lysorganer er unike i dyreriket, og har ulike funksjoner knyttet til kamuflasje og signalisering.