Her til lands ble 2019 det 20. varmeste året i en serie som går tilbake til 1900. I alt kunne 2019 by på 18 fylkesrekorder; 5 kulderekorder og 13 varmerekorder. Globalt ble 2019 det nest varmeste året, 1 grad over gjennomsnittet for 1951–1980. Bare 2016 har vært varmere. Denne dataserien går tilbake til 1880.