Stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) er en av verdens viktigste oppdrettsarter, med en årlig produksjon på flere millioner tonn. Den stammer opprinnelig fra Asia, men er innført til Mellom-Europa som akvakulturart. Den har spredd seg fra dyrkingsområdene, og etablerer ville bestander stadig lenger nord. I Skagerak-regionen opplevde vi en «bioinvasjon» av stillehavsøsters i 2007, og den brer seg nå stadig nordover. «Invasjonsfronten» ligger nå i Rogaland – Sunnhordland, og det rapporteres om enkeltfunn nordover til Møre. Det er etablert et nordisk forskernettverk som følger utviklingen og studerer stillehavsøstersens effekt på økosystemene. Denne artikkelen forteller historien om denne nye arten i våre kystfarvann, og arbeidet som nå gjøres for å gjøre den til en ressurs.