De fleste er nå enige om at det foregår en global oppvarming, og at en hovedårsak er utslipp av klimagasser, særlig karbondioksid, CO2. Det er likevel slik at selv om vi vet mye om sammenhengen mellom CO2 og temperatur, er det også områder hvor vår forståelse av sammenhengen ikke er fullstendig. Denne artikkelen er et forsøk på å svare på en del sentrale spørsmål om global oppvarming, men også å vise til områder hvor vi ikke vet nok.