Gasshydrater, ofte kjent som metan-is eller metanhydrater i naturen, er en type is som har gassmolekyler innebygget i krystallstrukturen sin. Denne krystallstrukturen blir, på grunn av den fangede gassen, ganske spesiell: Noen titalls vannmolekyler fanger et enkelt metanmolekyl i bur som er omtrent en nanometer i diameter. Denne typen krystallstruktur ble oppdaget allerede rundt år 1800, men fikk praktiske bruksområder først etter 1934, da man fant ut at de kunne skape propper i oljerørledninger. Senere fant forskere ut at det finnes enorme mengder metanhydrat i naturen, og at de kan bidra betydelig til klimaendringer. For å klare å estimere hvor mye, må vi forbedre metodene for å modellere gasshydrater i naturen.