Den mikroskopiske, encellete parasitten Toxoplasma gondii, er kanskje den mest «vellykkede» parasitten vi kjenner til. Den kan infisere omtrent alt som finnes av pattedyrarter i tillegg til mange arter av fugl, og den finnes i de aller fleste steder på vår klode. Bare hos mennesket, regner vi med at en tredjedel av verdens befolkning blir infisert i løpet av livet. Men til tross for at den finnes nesten overalt, ble den oppdaget relativt seint, og da ved en ren tilfeldighet.