Hans Henrik Reusch, født i Bergen i 1852, død i Bærum i 1922, levde i en tid da det var viktig for Norge å vise seg som vitenskapsnasjon. Han var opptatt av å kommunisere vitenskapelige fakta i en tid uten film, foto eller TV – uten annen kommunikasjon enn gjennom det skrevne ord – i tidsskrift, aviser og bøker. I tillegg hadde han sin penn også på tegneblokken – i en tid da fotografiet ennå var på begynnerstadiet; utenlands ble han kjent for sine enkle, men detaljerte illustrasjoner. Som en av grunnleggerne og første redaktør av Naturen og en av stifterne av Norges Geologiske Undersøkelse, oppfylte han sine drømmer. Som geolog engasjerte han seg både innenlands og utenlands; mest kjent er han nok for begrepet strandflaten og hvordan denne overgangen mellom hav og land hadde oppstått, men i fagkretser er han også viden kjent for sine teorier om hvordan de norske fjellene ble til.