Intet kan synes så uforanderlig som de norske fjell. Vi tar det som en selvfølge at de alltid har vært der og vil forbli slik de er. I tidsperspektiv av et menneskeliv kan fjell synes uforanderlige, hvis vi ser bort fra et og annet fjellskred og noen steinblokker som kommer farende ned; fjellene er stort sett de samme. Men fjellkjeden som strekker seg fra syd til nord gjennom Norge og til dels inn i Sverige, Den skandinaviske fjellkjeden, er som alle fjellkjeder skapt av langsomme prosesser gjennom millioner av år. Hvilke prosesser som har gitt opphav til fjellene er derimot geologene uenige om.