Det er allment anerkjent i jordfaglige kretser at Norge ble skurt rent under siste istid, for 20 000 til 10 000 år siden, og at utviklingen av jordsmonn først kunne starte etter at isen slapp. I den forstand har vi unge jordsmonn i Norge, skapt av forvitret opphavsmateriale i et kaldt og vått klima. Men disse unge jordsmonnene har en historie som strekker seg mye lenger tilbake enn siste istid. For å forstå jorden vi lever på, må vi nøste opp i denne historien – steg for steg.