Det faktum at Charles Darwin startet sin vitenskapelige karriere som geolog er ofte kommet i bakgrunnen på grunn av den enorme betydningen han fikk som biolog. Her ser vi på Darwin spesifikt som geolog; vi følger ham som naturalist på hans femårige jordomseiling med HMS Beagle, og ser på hans bidrag innen flere områder av geologien. Bidragene omfatter først og fremst hans atollteori, der han fremdeles ruver stort, men han bidro også med betydelige resultater innenfor fagområder som omhandler jordskjelv og vulkanisme, samt fjellkjededannelse.