I slutten av den geologiske tidsepoken vi omtaler som karbon, for ca. 306 millioner år siden, befant den amerikanske delstaten Illinois seg i området rundt ekvator. Området skilte seg fra det en har i Illinois i dag, og var preget av et tropisk miljø, sumpområder og store skogdekker. I området rundt Mazon Creek kan en i dag finne spor etter de store skogene, og livet i tidsepoken karbon er bevart i kjemiske utfellinger av det jernholdige mineralet sideritt, mellom sedimentene rundt fossilene. I disse sumpområdene ble store mengder organisk plantemateriale bevart, og fungerte som et stort CO2 sluk og la grunnlaget for de store kull-lagene en finner fra karbonperioden der i dag.