Effekten av elektrisitet og stråling på helse, dyreliv og naturmiljøet er kanskje vår tids viktigste utfordring. Like fullt nevnes dette knapt nok av noen politikere, og de store mediene sover en ubekymret tornerosesøvn, og tror kanskje at dagens utvikling er på en fornuftig kurs. Forskere flest kjenner ikke detaljene i fagdebattene og faghistorikken rundt disse temaene, og mange toneangivende forskere og myndighetsorganer avviser at det er grunn til bekymring. Arthur Firstenbergs oversiktsbok Den usynlige regnbuen tilsier at det kan være på tide å revurdere dette synet. Når det gjelder ikke-ioniserende stråling, mener han at samfunnsutviklingen lenge har vært på feil kurs, og at det er på tide å våkne opp.