Myelin ble oppdaget i 1854 og har gitt viktig kunnskap om hvordan nervesystemet fungerer. Men hvordan dette isolerende laget fungerer i nevrologiske sykdommer som multippel sklerose (MS), er ikke fullstendig forstått. Hvordan kan forskning og nanoteknologi brukes til å tilføre ny kunnskap om utviklingen til nevrologiske sykdommer? Og hvordan kan det føre til fremtidige behandlingsmetoder?