Universitetet i Bergen og redaksjonen i tidsskriftet Naturen ønsker å informere om at vi fra og med 2019 deler ut en forfatterpris for å oppmuntre til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling.

Prisen har to kategorier:

  1. Hovedprisen har vi valgt å kalle Fægris minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen (forkortet til Fægriprisen), og er på 10 000 kr.

  2. Den andre kategorien er for studenter (opp til og med 30 år), og er på 5000 kr. Denne kategorien vil bli kalt Fægris studentpris for beste populærvitenskapelige artikkel i tidsskriftet Naturen (forkortet til Fægris studentpris). Ph.d.-studenter konkurrerer for øvrig i hovedkategorien (ikke i studentkategorien).

Prisen skal deles ut i desember hvert år, fra og med 2019. Fristen for å være med å konkurrere om historiens aller første Fægripris blir 1. august 2019 – dvs. at alle manuskript som er redaksjonen i hende innen den datoen deltar i konkurransen om prisen. Manuskript som kommer inn etter fristen blir med i konkurransen om det påfølgende års Fægripris.

Hensikten med prisen er å stimulere forskere, studenter og andre interesserte til å formidle populærvitenskap for elever, studenter, lærere, forskere, forelesere, byråkrater og andre som er interesserte i naturvitenskap.

Prisen vil bli gitt til de to artiklene som en samlet redaksjon mener er de beste, da utfra generelle kriterier som kvalitet, aktualitet, formidlerglede og andre kvaliteter som vi tror den jevne leser vil sette pris på.

Prisen er oppkalt etter Knut Fægri (sr.), og innstiftes 110 år etter hans fødeår 1909. Fægri var professor i botanikk og paleoøkologi ved UiB, og er ansett for å være en av Norges aller fremste botanikere gjennom tidene. Fægris faglige hovedinteresse var historisk plantegeografi, da særlig utviklingen av skandinavisk vegetasjon fra istid til jordbruk. Han skrev bl.a. trebindsverket Norges Planter, der botanisk informasjon kombineres med kulturhistorie og etymologi. Fægri mottok mange utmerkelser; bl.a. Millennium Botany Award i 1999, og i 1980 ble han utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for sitt mangesidige virke for norsk vitenskap. Fægri var redaktør i Naturen i mer enn 30 år (1947–1978), der han etter sigende «redigerte med saft og kraft, og ideer ble fremført på en underholdende måte, i den evige kamp mot nye generasjoners uvitenhet» (som Inger Nordal uttrykker det i Norsk biografisk leksikon).

Vi håper med dette at potensielle forfattere vil være med å konkurrere om Fægriprisen 2019. Vinnerne av prisen vil bli kunngjort av tidsskriftet Naturen (UiB) og Universitetsforlaget.

Naturens hjemmeside (inkl. forfatterveiledning): www.idunn.no/natur

Hilsen redaksjonen i tidsskriftet Naturen.