Artikkelen forklarer hvorfor vi forventer at et framtidig varmere klima vil påvirke nedbørsekstremene, og gir en gjennomgang av observerte nedbørsekstremer i Norge, samt hva vi forventer av forandringer i et framtidig varmere klima.