Kongekrabbene har en fascinerende evolusjon bak seg. Mens de av utseende ligner på ekte krabber, er de egentlig eremittkreps som har sluttet å bruke et sneglehus for å beskytte seg. Kongekrabbene har isteden utviklet en kroppsform som ligner på den vi finner hos ekte krabber, og har blitt gigantisk store. I livets tre finner vi kongekrabbene i eremittkrepsfamilien Paguridae. I Norge finner vi forskjellige eremittkrepsarter som tilhører denne familien. Det viser seg at noen av disse små eremittkrepsene er nærmere i slekt med de gigantiske kongekrabbene enn med andre eremittkrepsarter vi finner i Norskehavet.