I alt 50 arter sjøstjerner er nå registrert i norske farvann, og flere av dem er beskrevet av norske forskere. Dette skyldes nok til en viss grad at nordmennene var tidlig på banen når det gjelder marin forskning, og ble ledet an av marinbiologene Michael Sars og hans sønn, Georg Ossian Sars, allerede fra midten av 1850-tallet og fremover. Hvem var egentlig alle disse sjøstjerneforskerne, og hvordan ble artene oppdaget? Les også mer om noen av artene vi har langs kysten, hvor de er utbredt og hvordan de lever, i denne artikkelen.