Fotosyntesen er en kjemisk prosess som trenger vann, karbondioksid og sollys for å lage næring til alle grønne planter. Kunnskapen om hvordan plantene tar opp næring ble for det meste til i en «travel» 200-årsperiode mellom 1650 og 1850. En rekke fremtredende forskere bygget på hverandres oppdagelser, og avdekket plantenes hemmeligheter – én etter én. Et av de viktigste verktøyene var fluorescens; for eksempel, om man lyser blått lys på et grønt blad, så lyser det rødt tilbake. Det var ikke før på 1900-tallet at man skjønte hva fluorescens egentlig er for noe, men også de tidligere observasjonene av lys og plantenes respons var helt avgjørende for å sette sammen bitene i dette fascinerende puslespillet. Det mangler fortsatt mange biter, men det store bildet kan man i dag se ganske så tydelig. Forskere i hele verden jobber stadig med å finne små, manglende biter – vi kan kanskje si at innsatsen er med på å gjøre det store bildet skarpere.