Snylteveps er spesialiserte rovinsekter som blant annet er nyttige medhjelpere i biologisk kontroll. Selv om de fleste er små, utgjør de den mest artsrike insektgruppen både i Norge og globalt. Tusenvis av arter venter på å bli beskrevet, og i Norge er det anslått at vi har ca. 6500 arter.