Vårherre må ha en usedvanlig forkjærlighet for biller, sa biologen John B. S. Haldane en gang. Og han hadde utvilsomt rett. Insektene oppviser et mangfold som får alle andre organismegrupper til å blekne: Bare av biller er det så langt registrert over 350 000 arter. Et ubegripelig antall værensformer, atferdsløsninger, farger, økologiske og evolusjonære tilpasninger og responser.

Naturen leverer med dette et temanummer som gir noen glimt inn i insektenes eventyrlige verden. Som frontfigur har vi satt den franske insektforskeren Jean-Henri Fabre, som ofte nevnes blant entomologiens grunnleggere, og i særdeleshet ved hans mange banebrytende atferdsstudier. Jørgen Lunde har tegnet en biografisk skisse av denne fascinerende personligheten, som også var en usedvanlig formidler og forfattet en lang rekke populærvitenskapelige verk og skolebøker. Vi har også hentet frem et av Fabres mange fabelaktige essays, som både reflekterer hans formidlingsglede og som viser hvordan han gikk frem i sine studier.

I våres utkom også en bok som følger arven fra Fabre, og i dette nummeret introduserer forfatteren av boken, Anne Sverdrup-Thygeson, insektenes univers for oss. Hun minner oss også om at tetthetene av insekter har gått tilbake de siste tiårene, og at det krever en innsats både fra hver enkelt og fra myndigheter for å stanse trenden. For insekter betyr mer enn vi har vært klar over, og de leverer en rekke økosystemtjenester som også menneskene nyter godt av. Slike økosystemtjenester følger til dels ganske finurlige omveier før man forstår nytten av dem. Eline Hågvar forteller om ørsmå snylteveps som lever på ulike arter av bladlus og som blant annet er svært viktige i skadedyrbekjempelse i drivhus og lignende. Og fra egen penn har det dryppet en tekst om landets kanskje flotteste insekt: svalestjerten.

Når dette skrives ligger fortsatt snøfonnene på Østlandet. Men i sprekker nedi jorda, under mose, mellom stein og inni døde trestammer venter millioner av insektegg, insektpupper eller ferdige insekter på at våren skal komme. Vi satser på en flott insektsommer, og at Naturens lesere kan finne stimulans og følge insektsommeren 2018 med ny interesse.

God lesing!