Svalestjerten er Rolls Royce’n blant Europas dagsommerfugler. Knapt noen er større, og med de gule og svarte markeringene, de karakteristiske svalestjertene og den sterke flukten vekker den berettiget oppsikt. Det var vel derfor Carl von Linné rett og slett ga den navnet Papilio – sommerfugl. Til sjuårsdagen fikk jeg den vesle boka Min første sommerfuglbok, der den figurerte på forsiden. Muttern sydde håv og skaffet nafta, og snart var jeg eier av en gryende samling dagsommerfugler. Men svalestjerten spøkte i fantasien. Jeg skjønte uten videre at den hadde tilhold et sted hinsides min virkelighet av kålsommerfugler og dagpåfugløye. Og det hadde jeg for så vidt rett i: Svalestjerten – Papilio machaon – er en siste nordlig innvandrer av en tropisk familie, Papilionaceae, som inkluderer de største og mest staselige sommerfuglene på kloden.