Jean-Henri Fabre omtales gjerne som grunnleggeren av entomologien – læren om insektene. På eiendommen sin i Provence gjorde han en rekke skjellsettende atferdsstudier på insekter, som fortsatt er standard-vare i lærebøker over hele verden. Men Fabre var samtidig en usedvanlig formidler, og hans essays om «instinktets mysterier» ble oversatt til en rekke språk. Fra Fabres enorme litterære produksjon har vi valgt ut et essay som både viser hans fascinasjon og hvordan hans forskning foregikk: Famlende hypoteser vekselvirker med enkle forsøk og leder til nye hypoteser, som gradvis setter ham på sporet av nye sammenhenger. Essayet om Europas største sommerfugl, den store påfuglspinneren (Saturnia pyri), hører til hans klassikere. Det er her Fabre oppdager hvordan hunner før parringen skiller ut duftstoffer (feromoner) i ekstremt høy fortynning som tiltrekker seg hanner over forbløffende store avstander. Les og gled deg ved dette eksempelet på science as a process!