Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 89)
av Markus Lindholm
Tema: Insekter
(side 90-97)
av Jørgen Lunde
Sammendrag

Jean-Henri Fabres forfatterskap ruver i forskningshistorien, både i volum og i originalitet. Hans liv er fortellingen om fattiggutten som gjennom hele livet lot seg lede av nysgjerrighet og oppdagerglede, og som endte sitt liv som anerkjent forsker.

(side 98-104)
av Jean-Henri Fabre
Sammendrag

Jean-Henri Fabre omtales gjerne som grunnleggeren av entomologien – læren om insektene. På eiendommen sin i Provence gjorde han en rekke skjellsettende atferdsstudier på insekter, som fortsatt er standard-vare i lærebøker over hele verden. Men Fabre var samtidig en usedvanlig formidler, og hans essays om «instinktets mysterier» ble oversatt til en rekke språk. Fra Fabres enorme litterære produksjon har vi valgt ut et essay som både viser hans fascinasjon og hvordan hans forskning foregikk: Famlende hypoteser vekselvirker med enkle forsøk og leder til nye hypoteser, som gradvis setter ham på sporet av nye sammenhenger. Essayet om Europas største sommerfugl, den store påfuglspinneren (Saturnia pyri), hører til hans klassikere. Det er her Fabre oppdager hvordan hunner før parringen skiller ut duftstoffer (feromoner) i ekstremt høy fortynning som tiltrekker seg hanner over forbløffende store avstander. Les og gled deg ved dette eksempelet på science as a process!

(side 105-113)
av Anne Sverdrup-Thygeson
Sammendrag

Insektene er tallrike, lever nesten overalt, og er involvert i mange sentrale prosesser i naturen. Våre liv og vår velferd avhenger av at småkrypene stiller på jobb: De bidrar i nedbrytning og jorddannelse, pollinering, de sprer frø, er mat for andre dyr, holder skadelige organismer i sjakk og inspirerer oss med sine lure løsninger.

(side 114-120)
av Eline Hågvar
Sammendrag

Snylteveps er spesialiserte rovinsekter som blant annet er nyttige medhjelpere i biologisk kontroll. Selv om de fleste er små, utgjør de den mest artsrike insektgruppen både i Norge og globalt. Tusenvis av arter venter på å bli beskrevet, og i Norge er det anslått at vi har ca. 6500 arter.

(side 121-130)
av Markus Lindholm
Sammendrag

Svalestjerten er Rolls Royce’n blant Europas dagsommerfugler. Knapt noen er større, og med de gule og svarte markeringene, de karakteristiske svalestjertene og den sterke flukten vekker den berettiget oppsikt. Det var vel derfor Carl von Linné rett og slett ga den navnet Papilio – sommerfugl. Til sjuårsdagen fikk jeg den vesle boka Min første sommerfuglbok, der den figurerte på forsiden. Muttern sydde håv og skaffet nafta, og snart var jeg eier av en gryende samling dagsommerfugler. Men svalestjerten spøkte i fantasien. Jeg skjønte uten videre at den hadde tilhold et sted hinsides min virkelighet av kålsommerfugler og dagpåfugløye. Og det hadde jeg for så vidt rett i: Svalestjerten – Papilio machaon – er en siste nordlig innvandrer av en tropisk familie, Papilionaceae, som inkluderer de største og mest staselige sommerfuglene på kloden.

Bokanmeldelser
(side 131-133)
av Arnodd Håpnes
Sammendrag

J. M. Stenersen Forlag AS har gitt ut Insektenes planet. Dette er et lite fyrverkeri av en fortelling om insekter, deres biologi, økologi og betydning, skrevet av Anne Sverdrup-Thygeson. Jeg blir så glad når flinke forskere formidler fagkunnskap med en slik fortellerglede. Her vil både rørleggere, finansanalytikere, butikkansatte og «hardcore» biologer kunne finne stor glede og inspirasjon. Jeg synes Insektenes planet leverer glimrende populærvitenskapelig formidling på en herlig, treffsikker måte. Boka er spekket med små fortellinger og tankevekkende fagstoff, fortalt i lette ordelag, uten at det går på bekostning av faglig integritet. Måtte flere naturforskere formidle fra sine fagfelter like kunnskapsrikt og entusiastisk som Anne Sverdrup-Thygeson gjør!

3/2018 Årgang 142

www.idunn.no/natur

Redaktør

Professor Arne Skorping (biologi)

Redaksjonssekretær

Gunvar Mikkelsen (M.Sc.)

Redaksjon

Professor William Helland-Hansen (geologi)

Professor Knut Børve (kjemi)

Statsmeteorolog Jostein Mamen (meteorologi)

Professor Elling Ulvestad (immunologi)

Professor John-Arvid Grytnes (botanikk)

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson (fysikk)

Forsker Lisbeth Charlotte Olsen (molekylærbiologi)

Nasjonalt redaksjonsråd

Forsker Nina Jonsson, NINA, Oslo (naturforvaltning)

Professor Henning Knutsen, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)

Professor Rolf Anker Ims, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)

Forsker Markus Lindholm, NIVA, Oslo (limnologi)

Grafisk produksjon

Trykk: 07 Media – 07.no

Sats: Laboremus Sandefjord AS

ISSN print: 0028-0887

ISSN online: 1504-3118

DOI: 10.18261/issn.1504-3118

© Universitetsforlaget 2018

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon