Bedre timing skal du lete lenge etter. Virgo- og LIGO-observatoriene hadde operert samtidig kun i noen få uker, men i løpet av disse to ukene skjedde en dramatisk hendelse som vi fikk muligheten til å utforske videre – nettopp fordi den ble sett av begge observatoriene. Antallet astrofysiske spørsmål som ble besvart med denne observasjonen er intet mindre enn overveldende.