Vi har tidligere publisert artikler om gravitasjonsbølger; deformasjoner av verdensrommet som følge av voldsomme hendelser. Den 17. august i fjor inntraff en slik dramatisk begivenhet. To nøytronstjerner, altså den tunge resten fra en supernova som nesten bare består av nøytroner, gikk først i spiralbane rundt hverandre, og deretter kolliderte de. Omtrent ett sekund etter kollisjonen kollapset stjernene til et svart hull. Dette skjedde riktignok i en galakse som ligger 130 millioner lysår fra jorda, men likevel er det altså mulig for astrofysikerne å få svært verdifull informasjon ut av en slik begivenhet. Nå er vi i redaksjonen i Naturen så heldige at vi har gode skribenter som kan forklare hva dette betyr. Kort tid etter kollisjonen fant sted fikk vi derfor tilsendt to ulike manuskript, med litt forskjellig vinkling på begivenheten. Vi trykker herved begge to, fordi vi synes de utfyller hverandre.

Naturvitenskap handler om å beskrive og forklare begivenheter og prosesser i naturen, både de helt grunnleggende og universelle, og de mer begrensede og lokale. Har du noen gang tenkt på hvorfor vi finner langt flere arter av ferskvannsfisk på Østlandet enn på Vestlandet? Fiskefaunaen i ferskvann her vest er fattig – den består stort sett bare av ørret, røye og stingsild. Østpå finnes et utall fiskeslag, rundt 30 forskjellige arter. Forklaringen på denne påfallende forskjellen i artsrikdom finner vi i et arbeid av Hartvig Huitfeldt-Kaas fra 1918. Denne artikkelen blir fremdeles brukt som et viktig grunnlag i forbindelse med å overvåke tilstanden i norske vassdrag. Dette er altså et arbeid som har stått seg i hundre år, noe som markeres med artikkelen til Sandlund mfl.

Vi har selvsagt mye mer interessant stoff i denne utgaven. Kan fysikken lære oss noe om bærekraftig utvikling og energi? Les artikkelen til Csernai og Vaagen. Og visste du at verdens største elvedelta en gang lå i Norge? Det visste i hvert fall ikke jeg før Klausen sitt manuskript kom i posten. Og endelig – hvor stort er egentlig problemet med plastforsøpling, og hva bør vi gjøre for å løse det? Er dette noe du lurer på, bør du lese Bjerga sin artikkel.