Den 17. august 2017 registrerte observatoriene LIGO og Virgo et gravitasjonsbølgesignal som varte i 100 sekunder. Det økte i styrke og ble avsluttet med et markert maksimum. Andre observatorier ble raskt kontaktet, og et gammaglimt ble observert med Fermi romobservatoriet 1,7 sekunder etter signalets maksimum. Kilden er senere blitt observert over en stor del av det elektromagnetiske spekteret. Elleve timer etter gammaglimtet ble det fotografert en optisk etterglød, en kilonova. Etter henholdsvis 9 og 16 dager dukket det opp ettergløder i røntgen- og radiodelen av spekteret. Kilden viste seg å være kolliderende nøytronstjerner (figur 1) i en galakse 130 millioner lysår fra jorda. En analyse av dataene tyder på at en stor del av grunnstoffene tyngre enn jern er dannet i kollisjoner av nøytronstjerner.