Tenk deg at du kan gå tørrskodd frå Tromsø i sør til Longyearbyen i nord, eller om du er russar: frå Barentsburg til Murmansk. I dag tek det opptil tre dagar å krysse det vidstrakte Barentshavet med båt, men mot slutten av den geologiske perioden kalla trias, for om lag 230 millionar år sidan, var her tørt land. Eit elvedelta større enn dei største vi har i verda i dag dekte hav-bassenget vi i dag kallar Barentshavet. I denne artikkelen viser vi utbreiinga av dette deltaet, og diskuterer korleis det endra seg etter kvart som fjellkjedar rundt bassenget kom og gjekk, og kva dette har å seie for oss i dag.