Ordet bærekraftig, oftest i kombinasjonen bærekraftig utvikling og forbundet med klodens utvikling, benyttes daglig i media for å gi ulike typer argumentasjon overbevisningskraft. Begrepsinnholdet er heller vagt, lite presist definert, og fokus er på uheldige sider ved vår livsform og spesielt vår bruk av energi og naturressurser. To fysikere prøver i denne artikkelen å flytte fokus fra en etisk undertone til en mer praktisk-realistisk forståelse. Med forankring i fysikkbegrepet entropi, «grad av orden», spør vi hva fysikken og naturlovene kan lære oss om bærekraftig utvikling og energi.