I 2018 er det 100 år siden et grunnleggende arbeid om innvandring og forekomst av ferskvannsfiskene våre ble utgitt. Hartvig Huitfeldt-Kaas la gjennom banebrytende forskning et solid grunnlag for mange av de temaene som forskningen på ferskvannsfisk arbeider med i dag. Ved hjelp av data samlet inn blant annet gjennom en omfattende korrespondanse per brev og egen reisevirksomhet over det meste av landet, kunne han beskrive artenes forekomst på en måte som er til uvurderlig hjelp når vi i dag skal forstå hvordan faktorer som spredning av fremmede arter, klimaendringer og forurensing påvirker innsjøer og elver. Den teorien han utviklet for hvordan ferskvannsfiskene vandret inn til landet etter siste istid står fremdeles urokket.