Kva for stoff er tyngst? Kva for stoff er hardast? Kva for stoff har dei høgste smeltepunkta? Det hørest ut som spørsmål i ein quiz i selskapslivet, og det kan det godt vere, for truleg er det berre få som veit svar på slike spørsmål. Artikkelen ser på kva det er som bestemmer tungt, hardt og høgtsmeltande.