Det hænder hver vinter at nogen faa troster, særlig svarttroster (Turdus merula), overvintrer her i Granvin. Men at saa store flokker av graatrost (T. pilaris) er at se som i vinter, hører til de ting som ikke har hændt i mands minde. Flere paalitelige iagttagere meddeler at de fra juletider utover har set flokker paa flere hundrede, mest graatrost. Den 27de januar saa undertegnede en flok paa opimot 100 stykker. Storparten var graatrost; men nogen individer saa ut til at være maaltrost (T. musicus) eller rødving (T. iliacus). En del svarttrost saaes ogsaa, men de holdt sig utenom den store flokken. Det var mildveir med nogen faa varmegrader og regn. Hvor regnet hadde tæret bort sneen sat gjerne flere troster; likesaa paa isen av Granvinsvandet ved elveosene.

At saa meget trost overvintrer her dette aar, staar vel i sammenhæng med den masse av rognebær som findes, og hvorav mange endnu i slutten av januar hang paa trærne. Et gammelt ord sier at «raunen skal ‘kje bera to byra», men dette passer ikke for denne vinteren. Saa mange rognebær skal man meget sjelden faa at se, og allikevel har vi hat en rigtig snevinter. Trostene har saaledes rikelig med mat, og dette viser sig ogsaa ved de talrike røde ekskrementer av halvt fordøiede bær, ikke bare paa sneen under rognetrærne, men ogsaa under andre trær, hvor trostene har samlet sig efter endt maaltid.