Er du laks og skal finne veien hjem, lønner det seg å ha en mor som «kjenner» veien. Hva far din «vet» spiller mindre rolle. Undersøkelser med oppdrettslaks, villaks og hybrider mellom disse viste at andelen voksne laks som finner tilbake til hjemelva for å gyte, avhenger mest av arv fra moren.