Plantene har hatt en enorm suksess siden de først erobret land for omkring 450 millioner år siden. Overgangen fra vann til land bød på mange nye utfordringer og nye vekstforhold, hvilket førte til at plantene utviklet flere tilpasninger. Mangel på naturlig oppdrift, uttørking og tørre omgivelser var noen av de viktigste utfordringene som måtte overkommes. Løsningen på disse problemene var utviklingen av et effektivt ledningssystem og andre strukturer, samt et kløktig samarbeid med sopp. Slike tilpasninger har bidratt til at plantene har kunnet leve nesten overalt på jorda, og har ført til et svært variert artsmangfold.