I forbindelse med dykking og bruk av et nytt fangstredskap i Norge, er en sjelden børstemark blitt funnet. Den ble beskrevet av Johnston så tidlig som i 1835, men ble registrert for første gang i Sverige i 1994, og i Danmark to år senere. Den regnes som relativt sjelden i hele sitt utbredelsesområde. Et nytt innsamlingsredskap gjør det mulig å samle inn bunndyr effektivt fra steinrøyser under vann, det vil si en type habitat det tidligere har vært vanskelig å undersøke nøye, noe som sannsynligvis har vært avgjørende for funnene av arten i Norge.