Astronomi er den eldste av naturvitenskapene. Historien strekker seg bakover like til den fortaper seg i mystisk religion og underlige legender. Den skiller seg fra de andre naturvitenskapene, for det kritiske eksperiment er umulig. Forskerne må nøye seg med passiv observasjon. Men denne vitenskapen skiftet karakter da pålitelige fysikklover endelig kunne benyttes til å forklare himmelfenomenene.