Hører man ordet fossil er det gjerne knokler og bein som slår en først, men visste du at de fossilene som er best bevart også består av bløtdeler? På noen lokaliteter er det faktisk mulig å finne igjen bløtdeler fra flere millioner år gamle dyr. Disse dyrene har vært så heldige å få en bevaring ytterst få organismer får oppleve. Hvordan er dette mulig, og hvilke prosesser er det som har bevart bløtdelene til disse dyrene?