Sognefjorden er et geologisk underverk der den strekker seg som en enorm kløft langt inn i landskapet. Det som kan betegnes som selve kongefjorden i Norge strekker seg mer enn 20 mil inn i landet, og er på det dypeste 1300 meter dyp. Selv om den regnes som verdens dypeste fjord er den overraskende lite vitenskapelig undersøkt. Gjennom et prosjekt støttet av Artsdatabanken, beskriver Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet i samarbeid fjordens mangfold av arter og biotoper gjennom videokartlegging og prøvetaking.