Askeskuddsyke er forårsaket av askeskuddbeger, en asiatisk sopp som ble oppdaget i Europa på begynnelsen av 1990-tallet. Akseskuddsyke fører til høy dødelighet hos ask og truer nå store deler av den europeiske asken. I Norge ble askeskuddsyke først påvist på Sør-Østlandet i 2008 og siden har sykdommen spredt seg i et raskt tempo nordover langs kysten helt til Nordmøre. I dag er askeskuddsyken godt etablert i Norge og nesten overalt hvor det finnes ask har askeskuddsyken etterlatt syke og døde trær. Selv om de endelige konsekvensene av sykdommen er usikre, forventes det at sykdommen kan få stor betydning både for den norske askepopulasjonen og for arter som lever på og sammen med ask.