Sand og grus kan transporteres opptil flere titalls kilometer langs havbunnen i løpet av kort tid ved hjelp av undersjøiske sedimentstrømmer. Når disse avsetningene er begravd og komprimert danner de en porøs bergart som kan fungere som et reservoar for olje og gass. En gruppe geologer fra Bergen, Oslo og Tromsø la ut på en ekspedisjon til Øst-Grønland for å studere blottlagte, forhistoriske avsetninger, med mål om å bedre forstå undersjøiske sedimentstrømmer. Slik kunnskap hjelper til å forutsi hvor man finner gode reservoarer av olje og gass i undergrunnen utenfor Norskekysten.