«Som det er stjerner på himmelen er det stjerner i havet…» Slik innledes en av de aller første bøkene som ble skrevet om sjøstjerner, i 1733. Disse «stjernene i havet» har de fleste av oss lagt merke til, og mange benytter dem i dag som et marint symbol, eller forretningslogo, men hva vet du egentlig om dem? I Norge er det registrert rundt 46 arter, og forskningstokt rundt Færøyene har nå resultert i at totalt 51 arter er registrert derfra. Færøyene består av 18 små og store øyer, og størst artsantall ble funnet rundt ca. 500–700 meters dyp, noe som samsvarer med områdene hvor øy-platåene skråner ned mot dyphavet. I alt 63 % av artene ble funnet grunnere enn 600 meter, det vil si i vannmasser med temperatur over 2,5 °C. Visste du ellers at hvis en sjøstjerne mister en arm kan armen vokse ut igjen i full størrelse? De kan også åpne et blåskjell med bare sugeføttene, og sugeføttene trekker da de to skall-halvdelene fra hverandre med en kraft på ca. 6 kg. I Asia assosieres sjøstjerner også med menneskeføde, hvor de blant annet blir tørket og spist.