Ei internasjonal forskergruppe har gjennom fem sesonger arbeidet på Digermulhalvøya i Vestertana, Finnmark, og har der gjort oppsiktsvekkende fossilfunn. Dette dreier seg om intet mindre enn fossiler fra dyrerikets spede begynnelse og vil være med på å bidra til forståelsen av dyrerikets opprinnelse og evolusjon. Noen av de tidligste, flercellede organismene og symmetriens inntog i dyreriket er registrert og samlet inn. Disse blir omtalt som ediacarafossiler, eller ediacarafaunaen, og er vanskelige å plassere i dyregrupper vi kjenner i dag. De første krypesporene etter bilaterale dyr, med målrettede bevegelser på jakt etter næring, og utviklingen mot den kambriske eksplosjonen blir forsket på, og gir dermed et innblikk i det første, komplekse økosystemet på kloden vår. Dette er blant de funnene som i de neste årenes løp vil bli beskrevet av Digermulen Early Life Research Group, ledet fra Tromsø Museum.