Har du noen gang vært på fisketur og fått en brun geléklump på kroken? Det var sannsynligvis en sjøpølse, eller brunpølse, som er det norske artsnavnet. På latin heter den Cucumaria frondosa. Langs norskekysten har vi 31 arter sjøpølser, men vanligst er brunpølse, fra grunnere vann, og rødpølse (Parastichopus tremulus), som går litt dypere. Sjøpølser har lenge vært en delikatesse i Asia, og er blant den best betalte sjømaten. Importen de siste 15 årene har økt, så også interessen for nye arter. Særlig kineserne har nå vist interesse for rødpølse. Vi har sett på flere ledd i verdikjeden ved et mulig fiske etter rødpølser: Hvor finner vi rødpølsene langs kysten, og hvor store bestander har vi? Hvordan fangster vi dem, og med minst mulig bifangst? Hvordan markedsfører vi norske sjøpølser på det kinesiske markedet? Fiske etter en ny art krever mye arbeidsinnsats fra mange hold.