Teoretisk økologi er en retning innenfor biologi som studerer økologiske systemer ved hjelp av matematikk, programmering og dataanalyser. Dette foregår ved at man tar i bruk og utvikler økosystemmodeller, som blant annet er svært mye brukt i havforskning til å analysere observasjoner og lage fremtidsscenarier. En modell som kan brukes i en slik sammenheng er «Killing the Winner»-hypotesen (KtW). Dette er en teori som tar for seg hvordan ulike arter som lever av gans­ke like næringsstoffer i et relativt ensartet miljø kan sameksistere. Modellen benytter seg av matematikk og biologi til å kombinere predasjon, konkurranse og masse­bevaring, og kan være et kraftfullt verktøy for å analysere økosystemer både lavt og høyt i næringsnettet. Denne artikkelen tar en nærmere kikk på KtW-modellen.