I mer enn 40 år har Norge med Nansenprogrammet vært en sentral bidragsyter i å kartlegge fiskeressurser og bygge opp kompetanse på hav­forsk­ning og fiskeriforvaltning i utviklingsland. Sentralt i dette arbeidet har forsk­nings­far­tøyet Dr. Fridtjof Nansen vært, et fartøy som har besøkt sjøområdene til mer enn 60 ulike land i Asia, Afrika og i Sør- og Mellom-Amerika. I enkelte av disse landene finnes det kun fiskeridata basert på Nansenprogrammets målinger. Programmet har imidlertid gjennomgått en systematisk vitenskapelig utvikling fra rene fiskeri­forsk­nings­under­søkelser til dagens mer helhetlige økosystemundersøkelser hvor dessuten både forsk­ning på havforurensning og havklima er integrert. Og forsk­nings­far­tøyet har også utviklet seg: I desember 2016 kommer den toppmoderne Dr. Fridtjof Nansen i arbeid som er fartøy nummer 3 i rekken, siden det første ble sjøsatt fra verftet Mjellem og Karlsen i Bergen i 1975.