Ekkoloddet si historie i fiskerisamanheng starta i 1934–1935, kanskje 20 år etter dei første forsøka med slikt utstyr, men den tekniske utviklinga dei siste 20 åra har gitt oss instrument så kjenslevare at det ville ha forundra pionerane.